Recenzia: Na počiatku bol sex - Christopher Ryan & Cacilda Jethá

augusta 24, 2021

 

AUTOR: Christopher Ryan, Cacilda Jethá
NÁZOV: Na počiatku bol sex (Sex at Down)
VYDAVATEĽSTVO: Zelený kocúr (HarperCollins Publishers)
ROK VYDANIA: 2014 (2010)
POČET STRÁN: 444
PREKLAD: Róbert Hrebíček

Jedna z najzásadnejších kníh o sexe už aj v slovenčine!
Bestseller denníka The New York Times.
Nekonvenčne mysliaci autori Christopher Ryan a Cacilda Jethá v tejto kontroverznej, podnetnej a geniálnej knihe demystifikujú takmer všetko, čo „vieme“ o sexe. Prinášajú kombináciu poznatkov z oblasti antropológie, archeológie, primatológie, anatómie a psychosexuality s cieľom dokázať, že monogamia je ľudskej prirodzenosti na míle vzdialená. Odhaľujú praveké korene ľudskej sexuality a veria v optimistickejšiu budúcnosť, ktorá sa bude niesť v znamení našej vrodenej schopnosti ľúbiť, spolupracovať a prejavovať veľkorysosť.
Kniha obsahuje odbornú štúdiu antropológa Andreja Mentela.

Odborné publikácie si postupom času nachádzajú čoraz viac čitateľov. Či už ide o publikácie z oblasti vedy, histórie, alebo technológií. Veľmi úspešnými sa stali aj knihy ohľadom ľudskej sexuality. Knihy ako Bez hanby o ohanbí či Kniha o penise sú bestsellermi posledných rokov. Pred niekoľkými rokmi si vydavateľstvo Zelený kocúr pripravilo pre slovenských čitateľov preklad knihy, ktorá sa, podobne ako predošlé dve knihy, zaoberá ľudskou sexualitou. Bestseller denníka New York Times, Na počiatku bol sex, od dvojice autorov Christophera Ryana a Cacildy Jethy, je mnohými považovaný za jednu z najdôležitejších kníh venujúcich sa tejto téme.

Vyššie spomínané dve knihy som nečítal, o čosi viac má práve však zaujal tento titul. Či už to bolo vďaka samotnej obálke, upútavkám naň, ale taktiež aj tým, že za ňou stojí dvojica odborníkov. Anotácia knihy sľubuje toho naozaj veľmi veľa, a preto som bol naozaj zvedavý, čo kniha v konečnom dôsledku ponúkne. A po jej prečítaní môžem povedať, že je to naozaj zaujímavé dielo, v ktorom autori neriešia len tému ľudskej sexuality, ale ponúkajú toho ďaleko viac, a preto si čitateľ z čítania knihy odnesie veľa.

Kniha Na počiatku bol sex sa venuje téme, ktorá je ešte aj v dnešnej dobe do určitej miery považovaná za kontroverznú. Autori sa na rozmedzí 444 strán venujú téme sexu a ľudskej sexuality zo všetkých uhlov pohľadu a zároveň rozoberajú témy, ktoré s nimi veľmi úzko súvisia. Obaja autori tak ponúkajú náhľad do antropológie, anatómie, psychosexuality a ďalších oblastí, aby tak čo najvernejšie poukázali na to, ako človek funguje a prečo monogamia nie je preňho typická.

Na počiatku bol sex je kniha, ktorá svojou témou osloví nielen ľudí, ktorí sa touto témou zaoberajú, zároveň je to však čítanie pre každého. Dvojica autorov sa v nej veľmi jednoduchou, no zároveň pútavou formou, venuje téme, ktorá je pre mnohých stále tabu a nehovorí sa o nej tak, ako by sa možno malo. Christopher Ryan a Cacilda Jethá rozoberajú tému sexu a ľudskej sexuality z mnohých uhlov pohľadu a ponúkajú tak čitateľovi dielo, ktoré je nielen zaujímavé, zároveň je však veľmi poučné a dokáže si tak z neho odniesť veľmi veľa.

Samotné dielo autori začínajú predhovorom, v ktorom vysvetľujú, čo ich viedlo k napísaniu knihy. Kniha je rozdelená do piatich častí, konkrétne do 22 kapitol, pričom v každej jednej kapitole sa autori venujú úplne inej téme, ktorá nadväzuje na tú predošlú. Autori sa tak v každej jednej kapitole dostávajú do odlišných častí vedy a ponúkajú tak čitateľovi detailný prehľad informácií, ktoré boli získavané rokmi výskumov. Kniha tak sleduje vývoj človeka naprieč históriou a jeho zmenu návykov v rôznych oblastiach života. Autori tak porovnávajú to, do akej veľkej miery sa človek z minulosti líši od súčasného človeka, no zároveň poukazuje na to, čo majú stále spoločné. Lenže tam autori nekončia. Taktiež porovnávajú správanie človeka s rôznymi druhmi zvierat, najčastejšie s opicami, ku ktorým máme najbližšie. Tvoria aj opice rodiny? Sú si verné? Aj tieto odpovede ponúka dielo.

Kniha Na počiatku bol sex však toho ponúka omnoho viac. Autorské duo sa do určitej miery venuje aj psychike človeka, rozoberá rôzne kmene ľudí a princíp ich fungovania, vzťah medzi matkou a dieťaťom, no zároveň sa autori venujú aj témam ako je láska, žiadostivosť, nevera či dokonca aj majetok a hospodárenie s ním naprieč históriou. Týmto témam sa autori snažia venovať do hĺbky, sledujú ich najmä z odborného hľadiska, pričom ich dopĺňajú aj o konkrétne príklady, a ponúkajú tak naozaj prepracované dielo s veľkou výpovednou hodnotou.

Táto kniha nie je len kopec textu. Je doplnená o rôzne grafy, tabuľky a obrázky, ktorými autori lepšie demonštrujú príklady, ktoré v diele využívajú, na vysvetlenie určitých výrazov, faktov či situácií. Aj to do určitej miery oživuje dielo a robí ho zaujímavejším.

Síce ide o odbornú literatúru, v ktorej sa autori venujú témam práve z odborného hľadiska, napriek tomu je to však dielo, ktoré je napísané jednoducho a pútavo. Kniha je napísaná tak, aby jej porozumela široká verejnosť, a preto čitateľa zbytočne nezahlcuje odbornými výrazmi. V prípade ich použitia však autori využívajú poznámky pod čiarou, kde daný pojem vysvetlia, prípadne uvedú konkrétny príklad, kde sa dá aplikovať.

Napriek svojmu názvu a téme, ktorá je pre niektorých ľudí stále kontroverzná, je dielo Na počiatku bol sex čítanie, po ktorom by mal siahnuť hádam každý. Autori sa v ňom veľmi príjemnou formou snažia priblížiť čitateľovi ľudskú sexualitu z rôznych vedeckých oblastí a naprieč históriou, zároveň však toho kniha ponúka omnoho viac. Dielo hodnotím 5/5.
Za poskytnutie knihy ďakujem
Zeleny Kocur
E-knihu si môžete zakúpiť kliknutím TU

Žiadne komentáre:

Ďakujem za komentár. Na každý jeden komentár sa pokúsim odpovedať čo najskôr.

Používa službu Blogger.