Recenzia: Traja kamaráti - Erich Maria Remarque

júna 15, 2021

AUTOR: Erich Maria Remarque
NÁZOV: Traja kamaráti (Drei Kameraden)
VYDAVATEĽSTVO: Slovenský spisovateľ (Kurt Desch Verlag)
ROK VYDANIA: 2021 (1960)
POČET STRÁN: 384
PREKLAD: Nora Krausová

Hrdina a rozprávač tohto románu Robert Lohkamp kedysi sníval, že sa bude venovať umeniu – prvá svetová vojna však všetko zmenila. V povojnových časoch, v období hospodárskej krízy okolo roku 1930, sa spolu s dvoma kamarátmi prebíjajú životom, ako vedia. Majú autoopravovňu a pokúšajú sa čeliť hroziacej nezamestnanosti. Láska Roberta k Patrícii Hollmannovej presvetľuje román ako jasný lúč. Pat pochádza z meštiackej rodiny, žije však v schudobnených pomeroch, a navyše zápasí so smrteľnou chorobou. To všetko Robert spočiatku vôbec netuší.
Remarque na jednotlivých osudoch postáv zachytáva celú spoločenskú i politickú situáciu v Nemecku, hoci ju podrobne neopisuje. Príbeh jasne svedčí o autorovom rozčarovaní z ťažkých čias, napriek tomu je pretkaný sviežim humorom. Patrí k najkrajším dielam oslavujúcim silu priateľstva a lásky až do posledného dychu.

Erich Maria Remarque je v súčasnej dobe považovaný za jedného z najlepších nemeckých spisovateľov všetkých čias. Jeho knihy sa stali kultovými dielami klasickej literatúry a aj napriek niekoľkým desiatkam rokov od ich vydania sú stále medzi čitateľmi veľmi obľúbené. Knihy boli preložené od niekoľkých desiatok svetových jazykov a mnohé z nich sa dočkali aj sfilmovania. Odhliadnuc od diela Na západe nič nové, ktoré je mnohými považované za autorove najlepšie dielo, má Remarque na konte aj knihy ako Traja kamaráti, Cesta späť či Víťazný oblúk.

Traja kamaráti je v poradí druhá autorova kniha, ktorá vyšla v rámci mramorovej edície klasiky vydavateľstva Slovenský spisovateľ, a teda nasledujúca knihu Na západe nič nové. V priebehu minulého roka sa mi dostala do rúk práve kniha Na západe nič nové, ktorá si ma získala už úplne prvými stranami a jej dej si ma opantal do takej miery, že ju dodnes považujem za jedno z najlepších diel spomedzi klasiky, ktoré sa mi podarilo prečítať. Preto, keď sa ku mne dostala kniha Traja kamaráti, bol som naozaj veľmi zvedavý, akým smerom sa autor uberie v prípade tohto diela. A po prečítaní knihy môžem povedať, že je to znova veľmi pútavé dielo, ktoré v sebe nesie veľkú výpovednú hodnotu.

Príbeh knihy Traja kamaráti sleduje hlavnú postavu, ktorou je v tomto prípade Robert Lohkamp. Spolu so svojimi kamarátmi vlastní autoopravovňu, no hospodárska kríza, ktorá v tom čase zasiahla krajinu, ich núti prebíjať sa životom, ako to len vedia. Popri tom sa Robert spoznáva s Patríciou, do ktorej sa zamiluje. Síce Patrícia pochádza z meštianskej rodiny, žije pomerne chudobne a do toho všetkého zápasí so smrteľnou chorobou. Aký osud postretne tento čerstvo zamilovaný pár? A aký dopad bude mať hospodárska kríza na životy postáv?

Erich Maria Remarque už dielom Na západe nič nové ukázal širokému čitateľskému publiku, že dokáže vytvoriť veľmi pútavý a emotívny príbeh, napriek tomu, že to možno nebolo tak úplne jeho prioritou. A podobný scenár sa opakuje aj v prípade jeho diela Traja kamaráti. Už od samotného začiatku príbehu autor postupne vovádza čitateľa do deja, oboznamuje ho s hlavnou postavou a prostredím, v ktorom sa dej bude odohrávať. Dej knihy autor zasadil do Weimarskej republiky, do obdobia po konci prvej svetovej vojny, a preto tak postupne vykresľuje hospodársku krízu a jej následný dopad, nielen na život hlavnej postavy a jeho kamarátov, no zároveň na krajinu ako celok. Čitateľovi popri čítaní knihy je skvelo sprostredkované to, ako sa postavy prebíjajú životom, čo je veľmi trefne odzrkadlené aj na spôsobe, akým sa Robert snaží predávať autá, a pritom neustále bojuje o predajnú cenu s kupujúcimi.

Samotná kniha je naozaj veľmi pestrá na rôzne udalosti. Vďaka tomu má dej veľmi rýchly spád, a hoci má kniha skoro 400 strán, veľmi dobre a rýchlo sa číta. Autor v príbehu pracuje s viacerými prvkami, ako napríklad napätie, ktoré dej výrazne oživujú, robia ho zaujímavejším, no taktiež si prostredníctvom toho Remarque udržiava čitateľovu pozornosť. V deji taktiež autor berie čitateľa na rôzne miesta, ktoré mu dopomáhajú k lepšiemu vykresleniu nielen danej doby, no zároveň pomerov, ktoré sú pre tú dobu typické. Až sa nakoniec čitateľ dostáva na koniec príbehu, ktorý je naozaj dojímavý.

Traja kamaráti je zároveň dielo, v ktorom sa autor venuje aj celkom zaujímavým témam. Tematicky dielo nadväzuje na predošlé dve autorove knihy, a teda Na západe nič nové a Cesta späť, a preto sa autor znova dostáva k téme vojny a jej dopadu na životy ľudí. Nie je to však primárna téma tohto diela a dostáva sa viac do úzadia, napriek tomu samotné dielo pôsobí ako akýsi politický pamflet z autorovej strany, kde znova kritizuje najhoršie udalosti nedávnej histórie. Primárnou témou tohto diela je ale téma priateľstva, ktorú autor v príbehu obracia z rôznych strán, no zároveň počas celého diela Remarque zachádza aj do iných sfér. Témy ako láska, chudoba, smrť a strata blízkej osoby, či spoločenské vrstvy dodávajú príbehu iný rozmer a robia ho o to viac pútavejším.

Remarquov štýl písania je naozaj výnimočný. Je v ňom cítiť istú dávku žurnalistiky, čo odzrkadľuje aj fakt, že istú dobu sa autor venoval novinárčine. A práve to je dôvod, vďaka čomu jeho diela sa výrazne líšia od diel iných autorov tej doby. Sú viac faktografické a objektívnejšie, zato sú však do veľkej miery poučné a čitateľ si tak popri ich čítaní vezme naozaj veľmi veľa. Či už sa to týka doby a politickej situácie, do ktorej je dej zasadený, alebo štýlom života, aký žili samotné postavy.

Postavy sú v tomto diele vykreslené výborne. Remarque mi už v diele Na západe nič nové ukázal, že nepotrebuje veľa opisov na to, aby kvalitne vykreslil svoje postavy. Namiesto toho sa autor sústreďuje na to, že ich vhadzuje do rôznych hraničných situácií, čo mu výborne slúži k tomu, aby prostredníctvom ich pocitov, myšlienok a nálad ich dôveryhodne vykreslil. Či už je to samotný Robert, Patrícia, Gottfried, Jupp alebo Oto.

Erich Maria Remarque dielom Traja kamaráti znova potvrdil, že je jedným z najlepších nemeckých spisovateľov všetkých čias. Svoje zážitky a pocity z vojny vynikajúco pretavil do svojich diel a ani v prípade diela Traja kamaráti tomu nie je inak, hoc to nie je primárna téma diela. Autorovi sa skvelo podarilo zasadiť príbeh do obdobia hospodárskej krízy, ktorá v tom čase zmietala krajinu, a vytvoril tak veľmi pútavý a poučný príbeh o sile priateľstva. Knihu hodnotím 5/5.
Za poskytnutie knihy ďakujem

Slovensky spisovatel

Knihu si môžete zakúpiť kliknutím TU

Žiadne komentáre:

Ďakujem za komentár. Na každý jeden komentár sa pokúsim odpovedať čo najskôr.

Používa službu Blogger.