Podoby materinskej lásky v živote a v literatúre || Úvaha k dielu Matka (Július Barč-Ivan)

marca 12, 2020

Láska je jednou z najpoužívanejších tém v literatúre. Milenecká, zakázaná, súrodenecká... Existujú rôzne podoby lásky, ktorým sa autori venujú vo svojich dielach a príkladom je aj dielo Matka, ktoré sa venuje láske, s ktorou sa v živote stretávame najčastejšie. A tou láskou je práve tá materinská. Lenže do akej miery sa líši materinská láska v skutočnom živote od tej, ktorú máme možnosť spoznať ako čitatelia? Líši sa vôbec? A aké sú jej podoby?

Ak sa pozrieme na dielo Matka, vystupuje v ňom žena, ktorá hoci svojím správaním pôsobí zraniteľne, z psychologického hľadiska je to však žena, ktorá je odvážna, nebojácna, čestná, spravodlivá a nesmierne milujúca. Je to žena, ktorá miluje svojich dvoch synov nadovšetko, bez ohľadu na to, akí jej synovia sú a aké majú medzi sebou vzťahy. Nerobí medzi nimi rozdiely, oboch ich má rovnako rada a aj napriek tomu, že medzi bratmi boli častokrát nezhody, vždy sa ich snažila urovnať alebo im predísť. Či už to bolo schovaním noža, ktorý dostal Jano od brata, alebo vyhnaním syna z domu, aby predišla hroziacemu nešťastiu. Nakoniec ju to však stálo život. V tomto momente si môžeme klásť otázku - ako veľmi odzrkadľuje táto literárna matka matky reálneho sveta? Sú aj ony presne také, ako bola ona? Aké sú prejavy ich lásky k deťom? Boli by aj ony ochotné riskovať pre svoje deti vlastný život?

Osobne si myslím, že áno. Materinská láska je podľa môjho názoru najsilnejšou formou lásky, aká dokáže existovať. Dokonca by som bol povedal, že práve to inšpirovalo autora k vytvoreniu tejto postavy, ktorej povahové črty prebral práve od skutočných matiek. Matiek, ktoré milujú svoje deti nadovšetko. Matiek, ktoré sú pre svoje deti ochotné spraviť hocičo, len aby sa ich deti mali dobre. Možno prejavy ich lásky nie sú až tak dramatické v porovnaní s týmto dielom, no spoločné majú jedno. Ak matky skutočne milujú svoje deti, tak sú pre ich dobro ochotné spraviť všetko. Dokonca aj riskovať svoj vlastný život.

Materinská láska - to nie je len taká obyčajná láska. Je to nádherný cit, ktorý nás hreje a o ktorý sa môžeme oprieť vždy, keď je nám ťažko. Je to cit, ktorí mnohí považujeme za tak samozrejmý, že si ani neuvedomujeme, aké je to nepoznať ho či oň prísť. Predsa existujú prípady, keď sa matka dobrovoľne vzdá svojho dieťaťa, či už pre objektívne, alebo subjektívne dôvody. Hoci je to čin častokrát nepochopiteľný, napriek tomu sa stáva. Materinská láska je však láskou, ktorú nemožno porovnať so žiadnou inou láskou. Aj partnerská láska časom stratí svoju horlivosť a lesk, no materinská láska nikdy. 

Ak to tak zhrniem, dielo Matka dokazuje to, že podoby materinskej lásky literárnych a skutočných matiek sú veľmi podobné a rozdiely medzi nimi nie sú až tak veľké. Nutno však podotknúť, že nie všetky matky sú také a vždy sa medzi nimi nájdu aj výnimky. To však nemení nič na tom, aká silná dokáže materinská láska byť. A čo si myslíte vy? Ako sa podľa vás líšia podoby materinskej lásky u literárnych a skutočných matiek? 

Žiadne komentáre:

Ďakujem za komentár. Na každý jeden komentár sa pokúsim odpovedať čo najskôr.

Používa službu Blogger.