Láska nie je iba slovo

júla 19, 2020

Láska. Jedno slovo, ktoré znamená tak veľa. Jedno slovo, ktoré vyjadruje vec, po ktorej všetci tak veľmi túžime.  Lenže čo je to vlastne tá láska? Je to len obyčajné slovo, alebo je jeho význam omnoho hlbší?

Láska trápi ľudstvo už dlhé tisícročia. Venovali sa jej už starovekí Rimania a venujeme sa jej aj my, či už prostredníctvom literatúry alebo hudby, a preto ju nie nadarmo možno považovať za jednu z najvyužívanejších tém. Láska je nevyčerpateľnou studnicou inšpirácie mnohých autorov. Rómeo a Júlia, Matka, či Peter a Lucia. Toto je len malý zlomok z diel, ktorých ústrednou témou je práve láska. Čo však toto slovo znamená? Je to pocit, alebo nebodaj rozhodnutie?

Osobne si myslím, že láska je niečo, čo si nemožno vybrať. Je to stav, keď jedna osoba miluje tú druhú, pričom ju miluje presne takú, aká je, bez ohľadu na to, aké sú jej kladné a záporné stránky. Láska je to, ak sa dvaja ľudia ľúbia úprimne a nezištne. Lenže lásku nemožno fixne definovať. Každý ju totiž chápe inak a pre každého má inú hodnotu. Existujú totiž rôzne podoby lásky, ktoré dokazujú to, že láska nie je len obyčajným slovom, ktoré možno definovať nejakou poučkou, ale znamená čosi viac. Čosi, čo má omnoho hlbší význam, ako by sme si mohli myslieť. Či už hovoríme o láske rodičovskej, súrodeneckej alebo o láske k Bohu.

Láska je niečo, čo nás sprevádza už od narodenia. Spočiatku je to materinská láska, no s postupným dospievaním prichádzajú aj prvé lásky. Lásky búrlivé a krátke. Lenže ako sa s pribúdajúcim vekom meníme my, presne tak sa mení aj láska. Krátkosť a búrlivosť vystrieda pokojnosť a vernosť a láska tak stráca bezstarostnosť a naivitu. Človek si tak postupne uvedomuje, že láska je preňho zmysel života, naplnenie túžob, či snov.

Istý muž povedal, že na láske je najkrajšie to, že ju nikto nedokáže vysvetliť, ale predsa ju každý tak nádherne chápe. Sú to slová, ktoré podľa môjho názoru najlepšie vystihujú to, čo je to vlastne láska. Láska – to nie je iba slovo. Je to niečo, čo nám dáva zmysel a chuť žiť, dodáva nám dôveru, či naplňuje naše túžby a sny. Alebo sa nebodaj mýlim?

Žiadne komentáre:

Ďakujem za komentár. Na každý jeden komentár sa pokúsim odpovedať čo najskôr.

Používa službu Blogger.